Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497088

Viral hemaglutinasyon testi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Viral HA testinin amaçları arasında virüslerin tanımlanması vardır.

Viral HA testinin amaçları arasında HI testinde kullanılacak olan antijenin HA titresinin saptanması vardır.

HA testi virus ile eritrositler arasında gerçekleşen bir reaksiyondur.

HA testi serolojik bir testtir.

HA testleri lamda veya tüpte olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilmektedir.


Yanıt Açıklaması:

A, B, C ve E şıklarında verilen bilgiler doğrudur. HA testi virus ile eritrositler arasında gerçekleşen bir reaksiyondur ve reaksiyona antikor molekülü katılmadığı için serolojik bir test değildir. D şıkkındaki bilgi yanlıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum