Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #76637

PCR sonucu oluşan ürünün ismi nedir?


Polimeraz
Amplikon
Primer
Tremleyt
Rekombinasyon

Yanıt Açıklaması: PCR işlemini başlatan, özel olarak hazırlanmış bir çift başlatıcı DNA (primer), hedef DNA'nın her bir sarmalının bir ucuna bağlanırlar. "Primerler" DNA polimeraz enziminin de PCR içeriğine katılmasıyla uygun nükleotid dizilerine bağlanarak uzarlar. Böylece her bir DNA molekülü iki katına çıkar. PCR sonucu elde edilen bu ürünlere "amplikon" denir.
Yorumlar
  • 0 Yorum