Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1225474

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

  1. Kazanılan bağışıklığın etkisi yavaştır
  2. Doğal direncin etkisi spesifiktir
  3. Vücut aynı bakteriye maruz kaldığında kazanılan bağışıklığın etkisi artar


1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

sadece 2

sadece 3


Yanıt Açıklaması:

1. ve ikinci ifadeler doğrudur, doğal direncin etkisi nonspesifiktir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum