Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494458

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Mantarlar fotosentez yapabilen organizmalardır

Üremeleri için ışığa ihtiyaç duyarlar

Yüksek nem oranı üremeleri üzerinde olumsuz etkilidir

Mantarlar tarafından üretilen mikotoksin insan sağlığı için zararlıdır

Mantar enfeksiyonu hayvandan insana bulaşmaz


Yanıt Açıklaması:

Mantarlar faydalı maddeler dışında mikotoksin adı verilen, insan ve hayvan sağlığı için zararlı metabolitler de üretebilirler. Mantarlar fotosentez yapamayan ve bu nedenle gıdalarını dışarıdan sağlamaya zorunlu organizmalardır. Mantarlar bakterilerin dayanamadıkları yüksek konsantrasyonlardaki (%50) şeker solüsyonlarına dirençlidirler. Bu nedenle, reçel ve jöleler mantarlar tarafından kolayca kontamine edilebilirler. Mantarların üremelerinde en önemli faktörlerin başında nem gelmektedir. Nitekim yüksek orandaki nem genellikle üreme üzerine olumlu etkide bulunur Işık gereksinim duyulan önemli bir faktör değildir. Mantarlar ışığın olmadığı ortamlarda üreme ve gelişme gösterebilirler. Bazı patojen mantarlar hayvanlardan insanlara bulaşması ile de zoonotik özellik gösterirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum