Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494601

En küçük immunglobulin sınıfı olup diğer Ig sınıflarına göre damar çeperinden ve plasentadan daha kolay geçen immünglobulinler aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgD

IgE

IgG

IgM


Yanıt Açıklaması:

IgG kanda en yüksek konsantrasyonda (%70-80) bulunan immunglobulin sınıfıdır. İki ağır ve iki hafif zincirden oluşmuş tipik monomer yapısındadır. IgG sekonder lenfoid organlardaki B lenfositleri ve plazma hücreleri tarafından üretilir ve salgılanır. En küçük immunglobulin sınıfı olduğu için diğer Ig sınıflarına göre damar çeperinden ve plasentadan daha kolay geçer. Bu nedenle doku sıvılarındaki ve bazı mukozal yüzeylerdeki bağışıklık olaylarına da katılır.

Yorumlar
  • 0 Yorum