Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494627

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yapılarına göre temel antijen gruplarından biri değildir?


Lipidler

Proteinler

Glikolipidler

Nükleik asitler

Karbonhidratlar


Yanıt Açıklaması:

Kimyasal yapılarına göre başlıca temel antijen grupları, proteinler, karbonhidratlar, lipidler ve nükleik asitlerdir. Bu kimyasal gruplar tek başlarına bulunabildikleri gibi, diğer gruplarla bir araya gelerek glikoprotein, lipoprotein, nükleoprotein ve glikolipid moleküllerini oluşturabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum