Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494977

I.Humoral bağışıklık T bağımlı ve T bağımsız antijenlere karşı iki farklı şekilde gelişir.
II. T bağımlı immun yanıtın ilk aşamasında endojen antijenler işlenir.
III. Humoral bağışıklıkta B lenfositleri uyarılarak hızla çoğalır.
IV. Humoral bağışıklıkta üretilen antikorlar toksin, virüs ve bakterileri nötralize eder.
Humoral bağışıklıkla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II ve III

I ve II

I ve IV

I-III ve IV

I-II-III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Humoral bağışıklıkta T bağımlı immun yanıtın ilk aşamasında eksojen antijenler işlenir. Dolayısıyla II. madde yanlıştır. Diğer maddelerde verilen bilgiler doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum