Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496677

Ürogenital sistemin doğal savunma mekanizması ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Erkek genital kanalı anatomik yapısı nedeniyle savunma faktörlerine gerek duyar.

Doğal savunma faktörleri daha çok erkek genital sistemi için gereklidir.

Lizozim, laktoferrin ve laktoperoksidaz erkek genital sisteminin önemli savunma faktörleridir.

Üriner sistemin en önemli savunma mekanizması idrar akışıdır.

Yüksek pH'lı idrar mikroorganizmaların üremesini önleyen bir faktördür.


Yanıt Açıklaması:

Erkek genital kanalı anatomik yapısı nedeniyle savunma faktörlerine gereksinim duymaz, doğal savunma faktörleri daha çok dişi genital kanalı için gereklidir. Lizozim, laktoferrin ve laktoperoksidaz gibi enzimler ve mukus, dişi genital kanalının önemli savunma faktörleridir. Düşük pH’lı idrar da mikroorganizmaların üremesini önleyen diğer bir faktördür. A, B, C ve E şıklarında bulunan bilgiler yanlıştır. Üriner sistemin en önemli savunma mekanizması idrar akışıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum