Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1390446

Aşağıdakilerden hangisi agarın mikrobial besiyerinde kullanılmasının en önemli sebebidir?


Sıvı besiyeri ortamını katılaştırması

Kırmızı alglerden elde edilmesi

Mikroorganizmalarca metabolize edilmemesi

Renksiz ve kokusuz olması

pH ölçümü sonrası besiyerine ilave edilmesi


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum