Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410974

Bazı  mantar türlerinde hücre duvarı ile sitoplasmik membran arasında yerleşmiş salgısal aktivitede ve sitoplazmanın sentezinde görevli organel nedir?


Ribozom
Lomazom
Mitokondri
Golgi Aygıtı
Lizozom

Yorumlar
  • 0 Yorum