Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494443

Aşağıdakilerden hangisi Saccharomyces sınıfına ait türlerin yer aldığı gruptur?


Miselyal koloniler

Maya benzeri koloniler

Membranöz koloniler

Granüler koloniler

Pleomorfik koloniler


Yanıt Açıklaması:

Saccharomyces sınıfına ait türler (S. cerevisiae, S. fragilis, vb) kolonileri ile sistematik infeksiyon oluşturan dimorfik mantarların 37°C’deki kolonileri genellikle maya benzeri bir özellik gösterirler. Bu nedenle maya benzeri koloniler sınıfında yer alırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum