Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494591

Aşağıda antikorlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Humoral bağışıklık, antijenlerin T lenfositlerini uyarması ve antikor üretimi ile sonuçlanır

3 polipeptid zincirinden oluşur, Y şeklinde bir yapısı vardır

Aynı yapıya sahip 2 ağır ve 2 hafif zincirden oluşur

Fc kısmı antijenin bağlandığı bölgedir.

Moleküle tersiyer yapı kazandıran bölgelere epitop denir


Yanıt Açıklaması:

Humoral bağışıklık, antijenlerin B lenfositlerini uyarması ve antikor üretimi ile sonuçlanır. Bir antikorun yapısı Y harfi şekline benzer ve 4 polipeptid zincirinden oluşur. Bu zincir üzerinde 2 ağır ve 2 hafif zincir bulunmaktadır. Zincirlerde değişken ve çok değişken bölgelerin yanında bir de sabit ve değişmeyen bölgeler bulunmaktadır. Antijen antikora Fab kısmından bağlanmaktadır. Moleküle tersiyer yapı kazandıran bölgelere ilmek bölgeleri denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum