Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494679

Hastalık oluşturabilen mikroorganizmaları belirtmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


İmmunite

Bağışıklık

İnfeksiyon

Patojen

İnfeksiyöz hastalık


Yanıt Açıklaması:

Hastalık oluşturabilen mikroorganizmaları belirtmek için kullanılan terim patojendir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum