Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494991

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


NK hücreler doğal öldürücü hücreler olarak adlandırılırlar.

NK hücreler nonspesifik savunma sisteminin önemli bir parçasını oluştururlar

NK hücrelerinin hedef hücreleri öldürme mekanizması sitotoksik T lenfositleri ile aynı değildir.

NK hücreleri ile T lenfositlerinin hücreyi tanıma ve hücreye bağlanma yolları farklıdır.

NK hücreleri fonksiyonlarını iki farklı mekanizma ile gerçekleştirirler.


Yanıt Açıklaması:

NK hücrelerinin hedef hücreleri öldürme mekanizması sitotoksik T lenfositleri ile aynıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum