Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494994

Hedef hücrenin öldürülmesi ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi doğrudur?


Sitotoksik T hücrelerinin apoptozisi gerçekleştirebildiği dört mekanizma vardır.

Sitotoksik T hücrelerinin vücut savunması için apoptozis gerçekleştirdiği mekanizmalar için de en önemlisi CD95 yoludur.

Sitotoksik T hücrelerinin tip I granülleri 5 tip sitotoksin içerir.

Ekzonükleazlar hedef hücre DNA'sını 200 bazlık parçalara ayırırlar.

Perforinler, hedef hücre yüzeyinin lipid tabakasında silindir şeklinde açıklar oluşturur.


Yanıt Açıklaması:

Perforinler, hedef hücre yüzeyinin lipid tabakasında silindir şeklinde açıklar oluşturur.

Yorumlar
  • 0 Yorum