Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1229107

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğal dirençte etkin ve fagositer aktivite gösteren hücrelerdendir?

I.Monosit

II.B lenfosit

III.Eozinofil lokosit

IV.Nötrofil lökosit

V.Trombosit

VI.Eritrosit


I,III,V 

II,IV,VI

I,IV     

Yalnız II

Yalnız IV


Yanıt Açıklaması:

I,IV

Yorumlar
  • 0 Yorum