Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1229345

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ekzotoksinlerle ilgili doğru ifadedir?

I.Gram-pozitif ve Gram-negatif bakteriler tarafından üretilebilir.

II.Ateş oluşturur.

III.Pasif bağışıklama yapılabilir.

IV.Aktif bağışıklama yapılabilir.

V.Yüksek ısı (100 oC’de) ile yapısı bozulur.

VI.Farklı bakterilerde etki şiddetleri yaklaşık olarak yakındır.


I,III,V

II,IV,VI

I,IV,V 

Yalnız I          

Yalnız IV


Yanıt Açıklaması:

I,IV,V

Yorumlar
  • 0 Yorum