Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #412099

Aşağıdakilerden hangisi T bağımsız antijenlere karşı oluşan humoral immun yanıtın, T bağımlı antijenlere göre eksikliklerinden değildir?


İmmunolojik bellek
Sekonder immun yanıt oluşması
Antikor izotipinin farklılaşmaması
Antikorun antijene afinite maturasyonun oluşmaması
Doğrudan BCR ye bağlanarak aktivasyon göstermesi

Yorumlar
  • 0 Yorum