Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494620

Fetusa veya yavruya anneden geçen bağışıklık aşağıdakilerden hangisidir?


Humoral bağışıklık

Doğal aktif bağışıklık

Yapay aktif bağışıklık

Doğal pasif bağışıklık

Yapay pasif bağışıklık


Yanıt Açıklaması:

Bağışıklık 4 yolla kazanılabilir. Doğal aktif bağışıklık, patojen veya antijenle doğal olarak karşılaşan immun sistemin verdiği yanıt ile, diğer bir deyişle infeksiyonlar sırasında kazanılan bağışıklıktır. Yapay aktif bağışıklık, aşılama (immunizasyon) yoluyla kazanılan bağışıklıktır. Doğal pasif bağışıklık, fetusa veya yavruya anneden geçen bağışıklıktır. Yapay pasif bağışıklık, antiserum (hiperimmun serum) uygulaması yoluyla kazanılan bağışıklıktır. Humoral bağışıklık, antijenlerin B lenfositlerini uyarması ve antikor üretimi ile sonuçlanan humoral immun yanıt sonrasında kazanılan bağışıklıktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum