Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494830

Sitotoksik T lenfositleri tarafın- dan yürütülen hücresel sitotoksite ve NK hücre sitotoksitesi hangi kapsamda değerlendirilirler?


Hücresel immun yanıt

Fagositoz

Antijen işlenmesi ve sunulması

Humoral immun yanıt

Hiçbiri


Yanıt Açıklaması:

Bazı helmintlerin ve protozoonların da humoral immun yanıtla öldürülmesi zordur. Ayrıca, tümör hücrelerinin gelişimi sırasında, normal hücrelerde bulunmayan antijenler ortaya çıkar ve bu hücreler anormal (yabancı) olarak algılanırlar. Tüm bu etkenlere karşı savunmada en önemli görevi, güçlendirilmiş immun sistem hücreleri üstlenirler. Sitotoksik T lenfositleri tarafından yürütülen hücresel sitotoksite ve NK hücre sitotoksitesi, hücresel immun yanıt kapsamında değerlendirilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum