Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496966

Aşağıdakilerden hangisi birincil bağlanma testlerine örnek teşkil etmez?


Enzim İmmunoassay

Antikor Saptamaya Yönelik ELİSA

Antijen Saptamaya Yönelik ELİSA

İmmunofluoresan Teknikleri

Presipitasyon


Yanıt Açıklaması:

Enzim İmmunoassay, Antikor Saptamaya Yönelik ELİSA, Antijen Saptamaya Yönelik ELİSA ve İmmunofluoresan Teknikleri birincil bağlanma testlerindendir. Presipitasyon ikincil bağlanma testlerine örnek oluşturduğu için

Yorumlar
  • 0 Yorum