Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497066

I. Indirekt Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
II. Direkt Fluoresan Antikor Testi (FA)
III. Radyoimmunoassay (RIA)
IV. Presipitasyon
V. Tek yönlü immunodifizyon tekniği
Yukarıdaki test tekniklerinden hangisi ya da hangileri antijen antikor reaksiyonlarının birincil bağlanma aşamasını görünür kılmak amacıyla geliştirilmiş testler arasındadır?


IV ve V

I, II ve III

I ve II

Yalnız I

II ve IV


Yanıt Açıklaması:

Indirekt Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), direkt fluoresan antikor testi (FA) ve radyoimmunoassay (RIA) birincil bağlanma testleri, presipitasyon ve tek yönlü immunodiffuzyon tekniği ikincil bağlanma testleri içerisinde değerlendirilmektedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum