Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1079704

Bakteri hücresinde sitoplazma membranının hücre içine doğru yer yer girintiler oluşturduğu metabolik faaliyet bölgesine ne ad verilir?


Pigment          

Kromozom     

Mezozom

Karboksizom

Mitokondrium


Yanıt Açıklaması:

Mezozom

Yorumlar
  • 0 Yorum