Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1216101

Aşağıdakilerden hangisi gözyaşında bulunan doğal antimikrobiyal moleküldür?


Lizozim

Sebum

Lipid A

Sitolizin

Tiroksin


Yanıt Açıklaması:

Gözlerde gözyaşı bir yandan mekanik olarak gözü temizlerken diğer yandan
içerdiği çok miktardaki lizozim sayesinde bakterileri lize eder. Lizozim serebrospinal sıvı, ter ve idrar hariç tüm vücut sıvılarında bulunur ve bakterilerin hücre duvarında bulunan peptidoglikan tabakasını bozarak antibakteriyel etki gösterir

Yorumlar
  • 0 Yorum