Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493357

DNA’yı spesifik baz dizilerinden tanıyarak kesme özelliğine sahip enzimlere ne ad verilir?


Proteaz

Polimeraz

Transkriptaz

Liyaz

Restriksiyon endonükleaz


Yanıt Açıklaması:

Restriksiyon endonükleaz enzimleri denen DNA’yı kesen özgün enzimlerin DNA’yı spesifik olarak kestiği yerlerde ortaya çıkan nükleotid bazı değişimlerini ortaya koyma özelliğini taşır.

Yorumlar
  • 0 Yorum