Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494695

“Bir maddenin bağışıklığı uyarma kapasitesi veya gücünün niteliksel ifadesidir” tanımı aşağıda verilen terimlerden hangisine aittir?


Spesifite

Bellek

Self tolerans

Antijen

Antijenite


Yanıt Açıklaması:

Antijenite, bir maddenin bağışıklığı uyarma kapasitesi veya gücünün niteliksel ifadesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum