Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494717

“12-14 µm çapında olup, 2 loblu bir çekirdeğe sahiptir. Kemik iliğinde oluşturulduktan sonra, tam olgunlaşmamış halde direkt olarak dalağa taşınır ve burada olgunlaşırlar. “Verilen bu özellikleri taşıyan immune system hücresi aşağıdakilerden hangisidir?


nötrofiller

eozinofiller

bazofiller

lenfositler

makrofajlar


Yanıt Açıklaması:

Eozinofiller; 12-14 µm çapında olup, 2 loblu bir çekirdeğe sahiptir. Kemik iliğinde oluşturulduktan sonra, tam olgunlaşmamış halde direkt olarak dalağa taşınır ve burada olgunlaşırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum