Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494949

I. Kemotaksis
II. Bağlanma
III. Yutma
IV. Öldürme ve Sindirme
Yukarıda verilen maddelerden hangileri fagositozun aşamalarındandır?


I ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III

II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Fagositoz kemotaksis, bağlanma, yutma, öldürme ve sindirme fagositozun aşamalarındandır.

Yorumlar
  • 0 Yorum