Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496680

Bağırsaklardaki lenfoid foliküller, Peyer plakları ve müstakil lenfositler ne olarak nitelendirilir?


GALT

BALT

MALT

NK Hücreleri

İEL


Yanıt Açıklaması:

Bağırsaktaki lenfoid foliküller, Peyer plakları ve müstakil lenfositler GALT, akciğerdeki bronşlarla ilişkili lenfoid doku ise BALT olarak nitelenir. Vücuttaki tüm mukoz membranlarda bulunan lenfoid doku ise MALT olarak adlandırılır. İEL intraepitelyal lenfositlerdir. NK Hücreleri ise doğal öldürücü hücrelere verilen isimdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum