Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496807

Aşağıdakilerden hangisi dişi genital kanalı için gerekli olan savunma faktörlerinden biri değildir?


Lizozim

Laktoferrin

Laktoperoksidaz

İdrar

Mukus


Yanıt Açıklaması:

Erkek genital kanal anatomik yapısı nedeniyle savunma faktörlerine gereksinim duymaz, doğal savunma faktörleri daha çok dişi genital kanal için gereklidir. Lizozim, laktoferrin ve laktoperoksidaz gibi enzimler ve mukus, dişi genital kanalının önemli savunma faktörleridir. Ayrıca, vagina kalıcı bir mikrofloraya sahiptir. İdrar, üriner sistemin en önemli ve başlıca savunma mekanizmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum