Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1178856

PCR ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. PCR reaksiyonunda yer alan primerler kısa nükleotid dizileridir
  2. PCR sonucu elde edilen PCR ürününe amplikon denir
  3. Multipleks PCR birden fazla hedef DNA nın birden fazla primer çifti kullanımı ile çoğaltılmasıdır


1, 2 ve 3

2 ve 3

1 ve 3

sadece 3

sadece 1


Yanıt Açıklaması:

verilen ifadelerin hepsi PCR için doğrudur

Yorumlar
  • 0 Yorum