Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1229089

Bakteri hücre duvarını parçalama etkisi ile organizma savunmasında önemli rolü olan etken aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozim

Koagülaz

Hidrojen peroksit

Elastaz

DNAaz


Yanıt Açıklaması:

Lizozim

Yorumlar
  • 0 Yorum