Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #405903

Aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur?


Kazanılan bağışıklık vücudun bakteriye karşı gösterdiği ilk savunma mekanizmasıdır.
Doğal direncin etkisi yavaş gelişir.
Vücut aynı bakteriye tekrar maruz kaldığında doğal direncin etkisi aynıdır, artmaz.
Kazanılan bağışıklığın etkisi nospesifiktir, yani bakteriye özgü değildir.
Kazanılan bağışıklığın etkisi hızlıdır dakikalar içinde oluşur.

Yorumlar
  • 0 Yorum