Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #410978

Vücutta dimer formunda bulunan immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


 IgM
 IgG
 IgA
 IgE
IgD

Yorumlar
  • 0 Yorum