Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #411795

Aşağıdakilerden hangisi makrofaj tarafından gerçekleştirilen fagositoz ile nötrofil tarafından gerçekleştirilen fagositoz arasındaki farklardan biri değildir?


Enerjileri
Aktivasyon zamanı
Mikroorganizmaları öldürme güçleri
Fagositoz sayısı
Fagositoz aşamaları

Yorumlar
  • 0 Yorum