Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493574

Hangisi “Patojen bakterilerin hastalık oluşturma yeteneğinin derecesi ya da gücü” olarak tanımlanan terimin faktörlerinden değildir?


Adezyon faktörleri

İnvazyon faktörleri

Antifagositik faktörler

Toksinler

Komplementer faktörler


Yanıt Açıklaması:

Patojen bakterilerin hastalık oluşturma yeteneğinin derecesi ya da gücü “virulens” olarak tanımlanır. Adezyon faktörleri, invazyon faktörleri, antifagositik faktörler ve toksinler virulensı oluşturan faktörlerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum