Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494573

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Deri mikroorganizmalar için fiziksel bir engeldir.

Mide asidi birçok patojenin sindirim mukozasına yerleşmesini engeller.

Doğal direnç kesin değil görecelidir.

Belirli uyarım ve reaksiyonlardan sonra kazanılan bağışıklık edinseldir.

Humoral bağışıklıkta B lenfositleri görevlidir.


Yanıt Açıklaması:

Doğal direnç kesindir, relatif direnç ise ırk veya birey düzeyindeki dirençtir ve kesin değil, görecelidir. Diğer şıklarda verilen ifadelerin hepsi doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum