Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494395

Mantarların üremeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sporlarda flagellum bulunmaz

Sporlar jerm tüpünde meydana gelir

Spor sitoplazmasında vakuol bulunur

Üremeleri yalnızca eşeysiz şekilde olabilir

Her bir sporda yalnızca bir çekirdek bulunur


Yanıt Açıklaması:

Mantarların üremesi eşeyli veya eşeysiz şekilde olabilir. Sporlar genellikle aerial hifalarda meydana gelir. Bazı mantarların sporlarında flagellum bulunur. Sporların içerisinde bir veya birden fazla çekirdek bulunur. Spor sitoplazmasında çekirdek dışında vakuol, lipid granüller ve bir mantarın oluşumu için gerekli her türlü organik ve inorganik madde yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum