Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #494646

Makrofajlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İmmun sisteme antijen sunarlar

Yara iyileşmesi için gereklidirler

100’den fazla protein sentezlerler

Ömürlerinin belirli bir döneminde fagositoz yapabilirler

Hücresel artıkları vücuttan uzaklaştırmaya çalışırlar


Yanıt Açıklaması:

Makrofajlar, nötrofillerden daha geç fagositoza başlamalarına karşın, ömürleri boyunca sürekli fagositoz yapabilirler.

Yorumlar
  • 0 Yorum