Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496797

Tükürükte ve bağırsak salgısında bulunan, özellikle Gram pozitif bakterileri ve baz viruslar nonspesifik olarak öldüren enzim aşağıdakilerden hangisidir?


Kapsid

Sitokin

Makrofaj

Kriptidin

Lizozim


Yanıt Açıklaması:

Kapsid, viral nükleik asidin çevreleyen, kapsomer adı verilen protein alt ünitelerinden oluşmuş yapıdır. Sitokinler, çoğunlukla immun sistem hücreleri tarafından salgılanan ve hücrelerin özelliklerini veya fonksiyonlarını etkileyen küçük proteinler veya glikoproteinlerdir. Makrofajlar, vücuda giren mikroorganizmaları fagosite ederek parçalayan hücrelerdir. Kriptidin, bağırsak mukozasındaki panet hücreleri ve makrofajlar tarafından bağırsak boşluğuna salınan bakteriler için toksik olan maddelerdir. Ağızdan başlamak üzere bağırsaklarn sonuna kadar tüm sindirim kanalında çeşitli nonspesifik antimikrobiyal maddeler bulunur. Bunlardan en önemli olan lizozim enzimi tükürükte ve bağırsak salgısında bulunur. Lizozim, özellikle Gram pozitif bakterileri ve baz viruslar nonspesifik olarak öldürür.

Yorumlar
  • 0 Yorum