Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496973

“Ouchterlony Yöntemi” olarak da bilinen, aynı test ortamında birden fazla sayıdaki şüpheli serumu veya antijeni immunodifuzyon tekniği ile incelemenin mümkün olduğu, pratikte Agar Jel Presipitasyon (AGP) testi olarak da bilinen çeşitli hastalıkların tanısı konulabildiği gibi antijen moleküllerinin arasındaki ilişki de tanımlanabildiği test aşağıdakilerden hangisidir?


Radyoimmunoassay

Presipitasyon

Direkt Fluoresan Antikor Testi

İndirekt Fluoresan Antikor Testi

Çift Yönlü İmmunodiffuzyon Tekniği


Yanıt Açıklaması:

Agar Jel Presipitasyon (AGP) testi olarak da bilinen Çift Yönlü İmmunodiffuzyon Tekniği ile çeşitli hastalıkların tanısı konulabildiği gibi antijen moleküllerinin arasındaki ilişki de tanımlanabilir. AGP testi ile hastalıktan şüpheli hayvanların kan serumlarında antikor varlığı incelenir, ayrıca çeşitli vücut sıvıları veya doku vb. örneklerinde antijen varlığı da ortaya konabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum