Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #496974

Radial İmmunodiffuzyon Tekniğinin en yaygın kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Vücut sıvılarında çeşitli antijenik moleküllerin varlığının saptanması

Serum proteinlerinin miktarlarının saptanması

Kan grubu belirlenmesi

Bakterilerin identifikasyonu

Antijen veya antikor titresinin belirlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Radial İmmunodiffuzyon Tekniğinin en yaygın kullanım alanı serum proteinlerinin miktarlarının saptanmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum