Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497001

Aşağıdakilerin hangisi serolojik testlerin kullanım amaçları arasında değildir?


İnfeksiyöz hastalıkların tanısında

Aşı programlarının düzenlenmesinde

Humoral immun yetmezliklerin tanısında

Antijen ya da antikor moleküllerinin tiplendirilmesinde

İdrarda protein varlığının belirlenmesinde


Yanıt Açıklaması:

Serolojik testler çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu amaçları şöyle sıralayabiliriz; infeksiyöz hastalıkların tanısı, aşı programlarının düzenlenmesi amacı ile aşılama öncesi maternal antikor düzeyinin belirlenmesi ve aşı uygulamalarından sonra koruyucu bağışıklığın saptanması, humoral immun yetmezliklerin belirlenmesi, vücut dokularında veya kan, lenf vb. vücut sıvılarında antijen varlığının saptanması, antijen ve antikor moleküllerinin tiplendirilmesinde kullanılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum