Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497344

Antikor ve antijen moleküllerinin tam olarak reaksiyona girdiği optimal düzeye ne ad verilir?


Eşik değeri

Üst zon

Equivalan zon

Endemik zon

Alt zon


Yanıt Açıklaması:

Antikor ve antijen moleküllerinin tam olarak reaksiyona girdiği optimal düzeye equivalan zon denir.

Yorumlar
  • 0 Yorum