Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1178667

Genetik materyalin faj aracılığı ile bir bakteriye transfer edildiği genetik materyal aktarım yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Translasyon

Konjugasyon

Transformasyon

Transdüksiyon

Rekombinasyon


Yanıt Açıklaması:

Fajlar aracılığı ile genetik amteryal aktarımına transdüksiyon denmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum