Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 10 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ekzotoksinlerin özelliğidir?


Konak hücrede spesifik reseptörlere bağlanır

Kromozomal genlerle yönetilirler

250°C ye dek ısıya dayanıklıdır

Çok düşük  immunojenik özelliği vardır

Lipopolisakkarit yapıdadır


2.Soru

Bir mutasyon sonucunda oluşabilecek her bir kodonun, aynı aminoasidi kodlayarak mutasyonun herhangi bir etki göstermemesi durumuna ne ad verilmektedir?


Delesyon

İnsersiyon

Rekombinasyon

Sessiz mutasyon

Anlamlı bölge mutasyonu


3.Soru

Genetik materyalin faj aracılığı ile bir bakteriye transfer edildiği genetik materyal aktarım yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Translasyon

Konjugasyon

Transformasyon

Transdüksiyon

Rekombinasyon


4.Soru

Ultraviyole ışınlarının dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir ?


1-100 nm

10-380 nm

25 - 75 nm

10 - 600 nm

100 - 200 nm


5.Soru

Çabuk Lam Aglutinasyon Testi esnasında aşağıda verilen durumlardan hangisi reaksiyonun pozitif olduğu anlamına gelir?


Antijen-antikor karışımının homojen bir şekilde gözlenmesi

Birkaç dakika içinde oluşan tipik granüllerin gözlenmesi

Antijen antikor kompleksinin tüpün dibinde dantela şeklinde bir çökelti oluşturması ve tüpün üst kısmının berrak bir görüntünün alması

Tüpün üst kısmının bulanık yapıda olup, tüpün dibinde birleşmemiş antijen moleküllerinin kendi ağırlıkları ile çökmesi sonucu oluşmuş düğme şeklinde bir durumun gözlenmesi

Hiçbiri


6.Soru

Mantar hifa ve sporlarını boyamada kullanılan boya aşağıdakilerden hangisidir?


Laktofenol pamuk mavisi

Metilen mavisi

Nil kırmızısı

Metil red

Lügol


7.Soru

Serumdaki antikor varlığını ortaya koymak veya doku ve hücre kültürlerindeki antijenleri (virus/bakteri) tanımlamak amacıyla uygulan testin adı nedir?


Radyoimmunoassay (RIA)

Presipitasyon

Direkt Fluoresan Antikor Testi (FA)

İndirekt Fluoresan Antikor Testi (IFA)

Tek Yönlü İmmunodiffuzyon Tekniği


8.Soru

Virüslere karşı en önemli nonspesifik savunma faktörü aşağıdakilerden hangisidir?


İnterleukin

İnterferon

O antijeni

K antijeni

Sitotoksik T hücresi


9.Soru

Birçok mikroorganizma için optimal üreme sıcaklığı kaç derecedir?


4 °C

18 °C

25 °C

37 °C

42 °C


10.Soru

Kapsül ve spiroketleri boyamak için kullanılan boyama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Metilen mavisi ile boyama

Karbol füksin ile boyama

Negatif boyama

Kristal viyole boyama

Gram boyama