Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493964

Birçok mikroorganizma için optimal üreme sıcaklığı kaç derecedir?


4 °C

18 °C

25 °C

37 °C

42 °C


Yanıt Açıklaması:

Hayvanlar için patojenik olan mikoplazmalar da dahil çoğu mikroorganizmalar 37°C’de optimal olarak ürerler.

Yorumlar
  • 0 Yorum