Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #497085

Çabuk Lam Aglutinasyon Testi esnasında aşağıda verilen durumlardan hangisi reaksiyonun pozitif olduğu anlamına gelir?


Antijen-antikor karışımının homojen bir şekilde gözlenmesi

Birkaç dakika içinde oluşan tipik granüllerin gözlenmesi

Antijen antikor kompleksinin tüpün dibinde dantela şeklinde bir çökelti oluşturması ve tüpün üst kısmının berrak bir görüntünün alması

Tüpün üst kısmının bulanık yapıda olup, tüpün dibinde birleşmemiş antijen moleküllerinin kendi ağırlıkları ile çökmesi sonucu oluşmuş düğme şeklinde bir durumun gözlenmesi

Hiçbiri


Yanıt Açıklaması:

Pozitif reaksiyon aglutinasyon sonucu birkaç dakika içinde oluşan tipik granüllerin gözlenmesi ile saptanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum