Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #1226635

Aşağıdakilerden hangisi Ekzotoksinlerin özelliğidir?


Konak hücrede spesifik reseptörlere bağlanır

Kromozomal genlerle yönetilirler

250°C ye dek ısıya dayanıklıdır

Çok düşük  immunojenik özelliği vardır

Lipopolisakkarit yapıdadır


Yanıt Açıklaması:

Konak hücrede spesifik reseptörlere bağlanır

Yorumlar
  • 0 Yorum