Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Deneme Sınavı Sorusu #493238

Bir mutasyon sonucunda oluşabilecek her bir kodonun, aynı aminoasidi kodlayarak mutasyonun herhangi bir etki göstermemesi durumuna ne ad verilmektedir?


Delesyon

İnsersiyon

Rekombinasyon

Sessiz mutasyon

Anlamlı bölge mutasyonu


Yanıt Açıklaması:

UUA kodonu lösin amino asidini kodlar. Bu kodonda UUG ve CUA gibi iki alternatif mutasyon olduğu düşünüldüğünde, bu mutasyonlar durumunda oluşan kodonlar yine aynı amino asidi, yani lösini kodladığından mutasyonun hiçbir etkisi gözlenmez. Buna “sessiz mutasyon” adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum